Колледжи Атырау

Свежие отзывы о колледжах Атырау

Положительные 0
Отрицательные 2

Плохое отношение к родителям

Акадкмияда ешкандай жауап ала алмайсын, окытушылар жакындатпауга тырысады, музыка мектебінде оып отыран баланы переводпен ауыстыру ушін 2 жыл уаытым кетті, немесе бл жерге бала оыту мен тсінгенімше лкен танысы немесе кке болу керек, кіметті мектебі... читать полностью

См. 1 отзыв о Атырауский музыкальный колледж имени Дины нурпеисовой

Ренжімез шынды

Бітірушілерді білім дегеі тмен, здіктерінен системаны заправит ете алмайтындары кп, дрекі, этика деонтологиядан жрдай оытатын малімдері андай айай болса оушылардыы кбі сондай. Бл таза шынды. Емхана ауруханаа практикаа баранда ешкім олара кіл блмейді... читать полностью

См. 1 отзыв о Атырауский медицинский колледж имени Ахмета сундетова
106110 78582 25040 2374