Колледжи в Атырау

Атырауский медицинский колледж имени Ахмета сундетова
Бітірушілерді білім дегеі тмен, здіктерінен системаны заправит ете алмайтындары кп, дрекі, этика деонтологиядан жрдай оытатын малімдері андай айай болса...
Атырау г., Курмангазы ул., 7
Телефонный номер
Атырауский музыкальный колледж имени Дины нурпеисовой
Акадкмияда ешкандай жауап ала алмайсын, окытушылар жакындатпауга тырысады, музыка мектебінде оып отыран баланы переводпен ауыстыру ушін 2 жыл уаытым кетті,...
Атырау г., Сатпаева просп., 56-А
Телефонный номер
Атырауский политехнический колледж
Атырау г., Баймуханова ул., 45
Телефонный номер
103382 76238 24656 2374