Социальная защита, соцзащита в Аулиеколе и Аулиекольском районе

Центр обслуживания населения
Откроется в 09:00
Аулиеколь с., Батыра улица, 32
Телефонный номер
Центр обслуживания населения
Откроется в 09:00
Кушмурун с., Ленина ул., 58
Телефонный номер
Центр обслуживания населения
Откроется в 09:00
Аулиеколь с., Батыра улица, 32
Телефонный номер
Центр обслуживания населения
Туркестан облысы, Шуілдір ауылыны халыа ызмет крсету маманы Дербесов Ерлан мырзаа алысым шексіз, з жмысына тиянаты жмысын атарып, жауапкершілікпен арааны нады.
23592 12466 8638 2374