Производство электростанций в Кызылорде

Горэлектросеть
Уйде напряжение оте томен, приборлар жумыс жасаялмайтур. Арыз жазып кеттим, бригада жиберемин деп единиздер, келген жок, звондаган жок.
Кызылорда г., Желтоксан ул., 158
Телефонный номер
35500 19816 13196 2374