Центры занятости в Кызылорде

Городской отдел занятости и социальных программ
Саламатсыщ ба мен 2 топка 47500 тг аламын. муктаж мугелек тобына жатамын. жолдасым жок 20 жыл бурын кайтыс болган. Колымда еще жалгыз басты ана бир баласымен уй...
Кызылорда г., Казантаева ул., 43
Телефонный номер
45984 27789 15707 2374