Медицинские лаборатории, анализы в Макате и Макатском районе

Invivo
Кеше 04. 10. 2022куни Алматы каласы мрк думан 2 дом 8 орналаскан инвивога барып кан тапсырдык медбикеси барлыгын тез жане анык тусиндирип кейин кан алуга...
Анализ на аллерген на животных
3500 тнг
Анализ на пищевые аллергены
3500 тнг
Олимп
Аналез кортындысы дайын болдыма.
Анализ на аллерген на животных
4320 тнг
Анализ на пищевые аллергены
4320 тнг

Медицинские лаборатории, анализы в других населенных пунктах

Туркестан Темиртау Аксукент Курык Капшагай

Смотрите другие организации в Макате и Макатском районе

Банки Денежные переводы Прокуратуры Социальная защита, соцзащита Негосударственные пенсионные фонды
36058 20147 13423 2374