Негосударственные пенсионные фонды в Темире и Темирском районе

Единый накопительный пенсионный фонд
Жанаозен каласынан боламын. Пенсияны неге кеш тусиреди Жанаозен каласына, бурын жана айдын 4-нен калдырмайтын еди, енди мине 6-сы болды али туспеди. Неге...
23731 12546 8697 2374