Банки в Жалагаше и Жалагашском районе

Народный банк Казахстана
Халы банк Жалааш ауданы бойынша филиалыны басшысы 4160000 тг соманы касса арылы 1000тг тек купюрамен бере аламыз дейді, біра та банк ызметкерлеріні баса...
Жалагаш пос., Желтоксан ул., 5
Телефонный номер
51237 32016 16733 2374