Почтовые отделения, отделения связи в Аркалыке

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Откроется в 09:00
Аркалык г., Абая ул., 74
Телефонный номер
Казпочта
Аркалык г., Байтурсынова ул., 8
Телефонный номер
Казпочта
Аркалык г., Демченко ул., 31
Телефонный номер
88502 63362 22652 2374