Почтовые отделения, отделения связи в Бейнеу и Бейнеуском районе

Казпочта
Неге туски узилиске уакытынан бурын шыгып кетет 12:37 келдим туски узилиске кетип калган хотя 13:00 туски узилис.
Открыто до 17:00
Бейнеу пос., Еркосай ул., 7
Телефонный номер
Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Открыто до 17:00
Боранкул с.
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 17:00
Боранкул с.
Телефонный номер
Казпочта
Кызыласкер с.
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Сынгырлау с.
Телефонный номер
100472 73765 24219 2374