Почтовые отделения, отделения связи в Сатпаеве

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Откроется в 09:00
Сатпаев с.
Телефонный номер
99301 72754 24059 2374