Почтовые отделения, отделения связи в Сатпаеве

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Сатпаев с.
Телефонный номер
88617 63464 22665 2374