Почтовые отделения, отделения связи в Балхаше

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Открыто до 18:00
Балхаш г., Караменде би ул., 13
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 13:00
Кошкар с., Мадениет ул., 17
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 13:30
Орта Дересин с., Жаутыкова ул., 2
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 14:00
Шашубай пос.
Телефонный номер
95296 69276 23532 2374