Почтовые отделения, отделения связи в Киевке и Нуринском районе

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Кертинди с.
Телефонный номер
Казпочта
Изенды с., Бокаева ул., 13
Телефонный номер
Казпочта
Жараспай с., Центральная ул., 1
Телефонный номер
Казпочта
Шахтерское с.
Телефонный номер
Казпочта
Ахмет ауылы с.
Телефонный номер
Казпочта
Байтуган с., Ауэзова ул., 55
Телефонный номер
Казпочта
Киевка пос., Кунаева ул., 29
Телефонный номер
Казпочта
Заречное с., Ленина ул., 7
Телефонный номер
Казпочта
Тассуат с.
Телефонный номер
Казпочта
Щербаковское с.
Телефонный номер
Казпочта
Алгабас с., Сейфуллина ул., 5
Телефонный номер
Казпочта
Акмешит с., Сейфуллина ул., 16
Телефонный номер

Почтовые отделения, отделения связи в других населенных пунктах

87780 62732 22560 2374