Почтовые отделения, отделения связи в Мерке и Меркенском районе

Казпочта
Алтын санды журналы 4 ай болды жо, бардым, креміз, табамыз!?!? лі жо, жыл басында газеттерден сондай лек болды: аза дебиет, Ана тілі. Почта уезов Жамбыл...
39555 22617 14450 2374