Почтовые отделения, отделения связи в Кокшетау

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Открыто до 24:00
Кокшетау (Кокчетав) г., Вернадского ул., 5-А/1
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г.
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Васильковский пер., 1
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Уалиханова ул., 1/3
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Абая ул., 108
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Абая ул., 146
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Хана ул., 10
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Ауэзова ул., 189-А
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г.
Телефонный номер
Казпочта
Кокшетау (Кокчетав) г., Жайляу ул., 21
Телефонный номер
88555 63409 22658 2374