Почтовые отделения, отделения связи в Чапаеве и Акжаикском районе

Казпочта
Те нашар ыымет крсету сапасы.
Открыто до 16:30
Алмалы с.
Телефонный номер
Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Открыто до 18:00
Тайпак с., Чурина ул., 9
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 13:00
Жанабулак с., Абатова ул., 45
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 16:30
Базаршолан с.
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 18:00
Чапаев с., Кунаева ул., 72
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 13:00
Аксуат с., Октябрская ул., 27
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 16:30
Алгабас с., Оракбаева ул., 70
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 16:30
Есенсай с., Тауелсиздик ул., 19
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 16:30
Бударино с., Чапаева ул., 30
Телефонный номер
95278 69264 23526 2374