Почтовые отделения, отделения связи в Баканасе и Балхашском районе

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Открыто до 18:00
Бакбакты с., Хвана ул., 15
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 09:00
Бирлик с., Ботесова ул., 5
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Жидели с.
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Акжар с., Туйгынбаева ул., 12
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Караой с.
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Береке с., Конаева ул., 17
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Желторангы с., Балатгула ул., 6
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Топар с.
Телефонный номер
Казпочта
Открыто до 18:00
Баканас с., Конаева ул., 74
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 10:00
Бура с., Толе би ул., 16
Телефонный номер
94761 68841 23432 2374