Почтовые отделения, отделения связи в Рудном

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Откроется в 09:00
Качар с.
Телефонный номер
95275 69263 23524 2374