Почтовые отделения, отделения связи в Сарани

Казпочта
Жауапкершиликпен карасаныздар 3кун Бир орында деген енди сумдыккой Жанакорганан Али шыкпаган не ушин Астанага келу керек неге жылжымай тур.
Казпочта
Откроется в 09:00
Сарань г., Жамбыла ул., 85-В
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 09:00
Сарань г., Жамбыла ул., 55-А
Телефонный номер
Казпочта
Откроется в 09:00
Сарань г., Ленина ул., 11
Телефонный номер
95275 69263 23524 2374